Več kot 25.000 spletnim mestom smo že pomagali uskladiti z GDPR, TDDDG in ePrivacy

Naše stranke vključujejo nekaj največjih spletnih mest in najbolj znanih blagovnih znamk na svetu.

… in še veliko več.

Priporočajo odvetniki in pooblaščenci za varstvo podatkov

Seveda, consentmanager sodeluje tudi z …